دسامبر 24, 2020

آزمایش‌های کووید مبتنی‌بر کریسپر در حال رسیدن هستند – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : آزمایش‌های تشخیصی کووید ۱۹ کنونی عمدتا با استفاده از روش نمونه‌برداری آزاردهنده‌‌ی ‌سواب بینی انجام می‌شود و زمان مشخص‌شدن نتیجه نیز […]
دسامبر 18, 2020

آزمایش‌های علمی واقعی که الهام‌بخش فرانکنشتاین بودند – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : همه‌چیز از روز ۱۷ ژانویه سال ۱۸۰۳ شروع شد. در این روز، مرد جوانی به نام جورج فورستر، به اتهام قتل […]
درخواست کارشناس خودرو