دسامبر 10, 2020

هشدار مقام‌های بهداشتی بریتانیا در مورد آلرژی‌زا بودن واکسن کرونا – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : آژانس تنظیم مقررات دارویی و خدمات درمانی بریتانیا (MHRA) به کسانی که سابقه واکنش‌ آلرژیک شدید دارند، توصیه کرده است که […]
درخواست کارشناس خودرو