نوامبر 2, 2020

معرفی کتاب تفکر آهسته و سریع – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : انسان چگونه می‌اندیشد؟ چه عواملی روی تصمیماتش تأثیرگذارند؟ پاسخ این پرسش‌ها را کسی بهتر از دنیل کانمن، برنده‌ی جایزه‌ی نوبل نمی‌داند. […]
درخواست کارشناس خودرو