نوامبر 22, 2020

سرفیس دوئو در لیست بهترین اختراعات سال ۲۰۲۰ – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : مایکروسافت نزدیک به ده سال بود که ایده ساخت سرفیس دوئو را داشت. درواقع این شرکت از سال ۲۰۰۹ ایده ساخت […]
درخواست کارشناس خودرو