دسامبر 8, 2020

چرا بیشتر کشورها از واکسن‌های کووید مدرنا و فایزر بهره‌مند نخواهند شد؟ – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : اینکه کارایی واکسن‌های کووید ۱۹ مدرنا و فایزر در کارآزمایی‌های بالینی مرحله‌ی سوم بیش از ۹۰ درصد بوده است، جای خوشحالی […]
درخواست کارشناس خودرو