نوامبر 11, 2020

سازمان تامین اجتماعی با بیمه کارکنان دورکار موافقت کرد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : ۹ ماه پس از شیوع ویروس کرونا، در نهایت سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد از این پس، بیمه‌ی کارکنان دورکار بدون نیاز […]
درخواست کارشناس خودرو