ژانویه 5, 2021

ناتوانی در اسقاط خودروهای فرسوده و تشدید آلودگی هوا – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : به گزارش ایسنا، ۹ روز از آلودگی شدید هوای تهران می‌گذرد. امسال با اظهارنظر مسئولان مختلف، سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها به‌عنوان […]
درخواست کارشناس خودرو