نوامبر 13, 2020

نخستین تصویر سلفی در فضا به حراج گذاشته می‌شود – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : نیل آرمسترانگ روی ماه درکنار پرچم آمریکا، لایکا نخستین حیوانی که به مدار زمین فرستاده شد، سلفی آلدرین در فضا و […]
درخواست کارشناس خودرو