دسامبر 28, 2020

چگونه ماده‌های برخی گونه‌ها بدون نر تولیدمثل می‌کنند؟ – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : اژدهای آبی آسیایی (گونه‌ای مارمولک) در باغ‌وحش ملی اسمیتسونین در واشینگتن از تخم متولد شد و نگهبانانش شوکه شدند. دلیل تعجب […]
درخواست کارشناس خودرو