دسامبر 12, 2020

گوگل ۵۰ حیوان جدید را به پروژه واقعیت افزوده اضافه کرد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : گوگل تعداد حیوانات واقعیت افزوده‌ که می‌توان در موتور جست‌و‌جوی این شرکت پیدا و به‌صورت سه‌بعدی در محیط اطراف تماشا کرد، […]
درخواست کارشناس خودرو