نوامبر 10, 2020

اولین مطالعه‌ی موردی از دختری با حرکات آینه‌ای و اختلالی نادر – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : اگر پشت پیانو بنشینید، زدن نت‌های متفاوت با هر دست اولین قدم برای تسلط بر این ساز است؛ اما اگر هر […]
درخواست کارشناس خودرو