دسامبر 29, 2020

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به‌دنبال راه‌های جدید درآمدزایی است – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : انتخابات دوره‌ی ششم هیئت‌مدیره و بازرس نظام صنفی رایانه‌ای (نصر)، اصلی‌ترین نهاد کشور در سامان‌دهی فعالیت‌های تجاری حوزه‌ی فناوری اطلاعات، از […]
درخواست کارشناس خودرو