نوامبر 3, 2020

اتاق نشیمن، رستوران و کلاس؛ ویروس کرونا چگونه از طریق هوا منتقل می‌شود – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : ویروس کرونا به‌ویژه در فضاهای بسته ازطریق هوا منتشر می‌شود. هرچند این ویروس به‌ اندازه‌ی سرخک واگیردار نیست؛ دانشمندان اکنون به […]
درخواست کارشناس خودرو