دسامبر 3, 2020

رفتار مولکول‌های گرانشی در اطراف سیاهچاله‌ها مانند الکترون‌ها در اتم است – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : سیاهچاله‌ها به خاطر ویژگی‌های متعدد از جمله سادگی معروف هستند. این اجرام را می‌توان حفره‌هایی ساده و سیاه دانست. همین نگاه […]
نوامبر 26, 2020

تضاد در سیاهچاله‌ها، جایی که علم از پاسخ باز می‌ماند – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : تصور کنید فردی به اتاقی رفته و در آنجا حبس می‌شود، پلیس به محل حادثه می‌رسد و وارد اتاق می‌شود اما […]
درخواست کارشناس خودرو