دسامبر 10, 2020

معرفی کتاب طرز فکر؛ روانشناسی نوین موفقیت – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : انسان‌هایی با طرز تفکر ایستا، اعتقاد دارند که افراد با یک سری توانایی‌های ذاتی به دنیا می‌آیند. در نقطه‌ی مقابل انسان‌هایی […]
درخواست کارشناس خودرو