نوامبر 26, 2020

واکسن‌ mRNA؛ عصری جدید در واکسن‌شناسی – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : واکسن‌ مبتنی ‌بر RNA که ساخت آن‌ نسبتا سریع و ارزان و استفاده از آن‌ احتمالا بی‌خطرتر است، می‌تواند قاصد کنترل […]
درخواست کارشناس خودرو