دسامبر 9, 2020

اختلال شبکه همراه اول در شمال و شمال غرب تهران – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : قطع فیبر نوری شرکت مخابرات، دسترسی به شبکه همراه اول در شمال و شمال غرب تهران را با اختلال مواجه کرد. حدود ۴۰۰ […]
درخواست کارشناس خودرو