نوامبر 19, 2020

وداع با جستجوگر مشهور فرازمینی ها؛ رصدخانه آرسیبو به‌زودی تخریب خواهد شد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : پس از آنکه مهندسان بدین نتیجه رسیدند که تاسیسات رصدخانه‌ی آرسیبو در پورتوریکو در خطر فروپاشی است، قرار شد این سازه […]
درخواست کارشناس خودرو