نوامبر 30, 2020

آمریکا شرکت SMIC را به لیست سیاه خود اضافه می‌کند – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : مدتی است که تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین شدت گرفته و بسیاری از شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است. قطعا […]
نوامبر 22, 2020

سرفیس دوئو در لیست بهترین اختراعات سال ۲۰۲۰ – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : مایکروسافت نزدیک به ده سال بود که ایده ساخت سرفیس دوئو را داشت. درواقع این شرکت از سال ۲۰۰۹ ایده ساخت […]
درخواست کارشناس خودرو