دسامبر 15, 2020

ایرانسل تندیس طلایی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را دریافت کرد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : وزارت صمت ۹ اسفند هر سال، مراسم روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را با ارزیابی شرکت‌های مختلف در زمینه‌ی رعایت […]
درخواست کارشناس خودرو