دسامبر 11, 2020

اپل توسعه‌ی مودم‌های اختصاصی خود را تأیید کرد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : بر اساس گزارش بلومبرگ، معاون ارشد سخت‌افزار و فناوری اپل، جانی سروجی، روز پنجشنبه با سخنرانی میان کارمندان شرکت، آن‌ها را […]
درخواست کارشناس خودرو