دسامبر 27, 2020

ایجاد ژن‌درمانی نوین برای ناشنوایی ارثی – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : مطالعه‌ای جدید درمان نوینی برای ناشنوایی ارائه می‌دهد که در آن، مواد ژنتیکی به سلول‌های گوش داخلی تحویل داده می‌شود. ماده‌ی […]
درخواست کارشناس خودرو