نوامبر 14, 2020

ارزش تراکنش‌های الکترونیک شاپرک نسبت به سال پیش دوبرابر شده است – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو :  شبکه الکترونیک پرداخت کارت (شاپرک) طی مهرماه امسال بیش از ۴۸۳ هزار و ۹۱۹ میلیارد تومان تراکنش ثبت کرده است؛ این […]
درخواست کارشناس خودرو