دسامبر 5, 2020

آخرین مطالعات می‌گویند ۶ نوع کرونوتایپ در انسان وجود دارد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : بسیاری از افراد لارک صبح یا سحرخیز هستند و بسیاری دیگر جغد شب یا شب‌زنده‌دار. دانشمندان معتقدند همه‌ی انسان‌ها به‌صورت منظم […]
درخواست کارشناس خودرو