دسامبر 27, 2020

کشف غذافروشی رومی در ویرانه‌های پمپئی – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : به‌تازگی باستان‌شناسان به کشف حیرت‌انگیزی در ویرانه‌های پُمپئی رسیده‌اند. پُمپئی یکی از چند شهر باستانی امپراتوری روم است که بر‌اثر فوران […]
درخواست کارشناس خودرو