ژانویه 5, 2021

معرفی کتاب «سرسختی؛ قدرت اشتیاق و پشتکار» – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : از منظر روان‌شناختی، «سرسختی» مجموعه‌ای از باورها درباره‌ی خود و جهان است که از سه مؤلفه‌ی تعهد و کنترل و مبارزه‌جویی […]
درخواست کارشناس خودرو