نوامبر 2, 2020

هواوی با تأسیس کارخانه‌ی تراشه‌سازی به‌ دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا است – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : با توجه ‌به فشارهای حداکثری که در طی ماه‌های گذشته از جانب آمریکا و کشورهای دیگر به هواوی وارد شده، این […]
درخواست کارشناس خودرو