دسامبر 22, 2020

پروتکل ODoH کلادفلر و اپل داده‌های شما را از ISPها مخفی می‌کند – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : کلادفلر در بیانیه‌ای از توسعه‌ی استاندارد جدیدی برای DNS خبر داده است و می‌گوید این استاندارد نتیجه‌ی همکاری با اپل است. […]
درخواست کارشناس خودرو