دسامبر 6, 2020

دانشمندان از کامل‌ترین نقشه‌ی آسمان شامل یک میلیون کهکشان جدید رونمایی کردند – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : ستاره‌شناسان در دقیق‌ترین رصد از جنوبی‌ترین بخش آسمان، نقشه‌ای از یک‌میلیون کهکشان ناشناس و جدید را با استفاده از امواج رادیویی […]
درخواست کارشناس خودرو