ژانویه 8, 2021

معرفی کتاب سوراخ دعا را گم كردن؛ چرا هر چيزی كه درباره موفقيت می‌دانيم، عمدتا اشتباه است – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : اریک بارکر، در کتاب سوراخ دعا را گم کردن، با پاسخ به این سؤال که چرا هر چیزی که درباره موفقیت […]
درخواست کارشناس خودرو