دسامبر 16, 2020

اضافه‌شدن قابلیت ۳D Cinematic در به‌روزرسانی‌ جدید گوگل فوتوز – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : بخش «خاطرات» گوگل فوتوز با افزودن ویژگی‌های جدید به‌روزرسانی می‌شود. روز گذشته، گوگل از افزودن ویژگی جدید موسوم به تصاویر سینمایی […]
درخواست کارشناس خودرو