دسامبر 6, 2020

جدیدترین ماهواره GPS وارد مرحله عملیاتی شد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : هنگام سفر به جاهای مختلف، مجبور نیستید به‌منظور مسیریابی به ستاره‌ها نگاه کنید؛ زیرا امروزه امکان دسترسی به جی پی اس […]
درخواست کارشناس خودرو