دسامبر 14, 2020

iFixit نتایج کالبدشکافی PS5 و دوال‌سنس را منتشر کرد – کارشناس خودرو

وب سایت کارشناس خودرو : در بررسی ifixit از جدیدترین کنسول سونی، مشخص شد که اجزای این کنسول با پیچ‌های زیادی به هم متصل شده‌اند و […]
درخواست کارشناس خودرو